Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 26.4.1823

Cabalister refererer til udtrykket “at lægge Kabaler”, som jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 1) henviser til det at lægge hemmelige og intrigante planer for at skade en anden person. I denne sammenhæng henviser det til brugen af lettres de cachet.
Lettres de cachet er fransk for et brev med segl og var den franske konges særlige privilegium at udstede. Underskrevet af kongen og en højtstående embedsmand eller minister fungerede disse breve som direkte ordrer befalet af kongen. Ofte blev brevene brugt som arrestordrer, idet en person her kunne fængsles uden at blive stillet for en domstol. Brevene opererede dermed uden for det retslige system og blev undertiden købt af indflydelsesrige privatpersoner, der anvendte dem til at skaffe deres fjender af vejen. Gunnerus bruger sammenligningen med de franske lettre de cachet til at understrege, hvordan han, ifølge ham selv, ligeledes er uskyldig fængslet og offer for den norske politiker Herman Wedel Jarlsbergs private hævntogt. Se referenceartikel for mere om Gunnerus’ fængsling.

Sidst opdateret 07.01.2013