Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 24.5.1822

Da brevet er et brevudkast af koncipist, er målene først påført det endelig brev. Relieffet Caritas, nu Vor Frue Kirke, jf. A598 måler 67,5×48,0 cm.
I den trykte version af brevet lyder målene således: “høit 1 Alen 2 Tom., bredt 19 Tommer danske Maal”. (Se hertil referenceartikel om datidens måleenheder).
Thiele har ligeledes gengivet brevet ud fra den trykte version, dog med udeladelse af et afsluttende P.S., jf. Thiele III, p. 147.

Sidst opdateret 17.11.2015