Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 6.8.1804

Karen Thorvaldsen døde 7.1.1804, hvilket Abildgaard meddelte Thorvaldsen i det nævnte brev af 17.1.1804.
Den følgende passage om det stærke indtryk, dødsmeddelelsen havde gjort på Thorvaldsen, blev udeladt i det afsendte brev af 6.8.1804 til Abildgaard, så det faldt tydeligvis Thorvaldsen svært at indvie sin mentor i sin sorg.
Thiele I, p. 209 mener, at Abildgaards meddelelse om moderens død blev formidlet på “en meget uskaansom og ligegyldig Maade”, som vakte en “bitter Følelse” hos Thorvaldsen, men spørgsmålet er dog, hvad Abildgaard skulle have skrevet for at formilde den ubehagelige nyhed. Thiele fortsætter p. 210: “Sin Uvilie mod Abildgaard over dette Brev [af 17.1.1804] dulgte Thorvaldsen fortiden, saa godt han kunde ved ikke med et Ord at omtale Moderens Død i det Brev [af 25.2.1804], han derpaa skrev til ham…” Uanset, om man skal forstå Thorvaldsens tavshed som uvilje mod Abildgaard eller ej, er det dog en kendsgerning, at billedhuggeren undertrykte sin reaktion i både sit første brev af 25.2.1804 og også i dette andet små seks måneder senere.

Sidst opdateret 16.01.2018