Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Arkivets historie

Af andre delvise offentliggørelser af Thorvaldsens breve kan eksempelvis nævnes: Louis Bobé, Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938. Georg Brandes, ‘Thorvaldsen og nogle kvinder’, i: Tilskueren, januar 1920. Victor Freund, Hermann Ernst Freunds Levned, [Udgivet efter forfatterens død af H.R. Baumann], København 1883. Emil Hannover, Maleren C. W. Eckersberg. En studie i dansk Kunsthistorie, [København] 1898. Jørgen B. Hartmann, Thorvaldsen a Roma, Rom 1959. Sigurd Müller, ‘Thorvaldsens Elskede’, i: Gads danske Magasin, september 1909. Hroar Olsen, ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, i: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915. Julius Lange, ‘Tre utrykte Breve fra Thorvaldsen’, i: Tilskueren, 1890. Th. Oppermann, Hermann Ernst Freund 1786-1840. En kunsthistorisk Skildring, København 1916. Th. Oppermann, Thorvaldsen, Hans Barndom og Ungdom 1768-1797, København 1924, Thorvaldsen, Mandomsårene i Rom 1797-1819, København 1927, og Thorvaldsen, I Rom og i Kjøbenhavn 1819-1849, København 1930 (Oppermann bruger dog i hovedsagen blot de af Thiele citerede breve). Eugène Plon, Thorvaldsen: Sa Vie et son Oeuvre, Paris 1867. Harald Tesan, Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln 1998. Sidstnævnte bygger på oplysninger hentet fra Thorvaldsens værkstedsbøger og belyser herigennem Thorvaldsens værkstedspraksis.

Sidst opdateret 02.01.2009