Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 18.6.1806

Dvs. møntenheden paul eller paolo, som var lig med 1/10 af en scudo, se evt. referenceartiklen om møntenheder.
Der havde dog allerede i år 1800 været en kraftigere dyrtid i Rom. Thorvaldsen skrev dengang til Abildgaard: “…alting hvad Levnetsmidler angaar er fire gange saa Dyrt som de nogen Tiid har været”, se brev af 4.4.1800.

Sidst opdateret 07.01.2013