Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Omkring 1.2.1804

Thorvaldsen må hentyde til, at Schimmelmann i sit brev til broderen af 15.12.1803 fortalte, at hun “…uhældigviis intet [har] seet af dette Skiönne [dvs. busterne] da Du ved at jeg altid er indelukket i mit Huus.” Det vides ikke, hvorfor hun var bundet til sit hjem. Passagen gengives i brev af 21.1.1804 fra Schubart til Thorvaldsen.
Som det fremgår, ærgrer han sig over, at en så interesseret person, ikke havde set busterne, især da de var fremstillede med henblik på salg. Han skrev i sit brev af 25.2.1804 til Abildgaard: “Bysterne vare alle gjorde paa Spekulasion…”

Sidst opdateret 10.02.2015