Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 25.3.1844

Muligvis Gjertrud Lovise Christiane Fransisca Hage, kaldt Louise Hage (1823-1907), jf. Niels Jørgen Cappelørn: Læserinder, B308. Redigeret af Thomas Eske Rasmussen. Citater og henvisninger kontrolleret af Irene Ring. Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg. Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2012. Den fulde identifikation lyder: L.H. Der er muligvis taler om Gjertrud Lovise Christiane Fransisca Hage, kaldt Louise Hage (1823-1907), datter af hippologisk forf., premierløjtnant, fra 1830 overkrigskommissær, senere ejer af Pedersborg Johannes Philip Hage (1796-1863) og Christiane Caroline Erica el. Erike Hage, f. Sundt til Benzonseje S for Roskilde (1802-57). Jf. ministerialbogen for Ørsted sogn 1814-32, og Mikael Sundt »Familjen Sundt« i Personalhistorisk Tidsskrift, 2. rk., udg. af G.L. Wad, bd. 4, Kbh. 1889, s. 39-100; s. 65 og s. 70f. If. folketællingen feb. 1850 og 1855 (Skt. Annæ vestre kvarter) boede hun sammen med sin faster Martha Benedicte Hage på 4. sal i Kronprinsessegade matrikelnr. 402. [...] Louise Hage kunde dog først kalde sig grevinde Schmettau, efter at hun den 2. juni 1860 var blevet gift med hofjægermester, cand.jur. Christian Ludvig Leopold Greve af Schmettau (f. 1806 i Altona i Slesvig, d. 1878 i København), jf. Garnisons Kirkes ministerialbog for vielser 1857-67, upagineret, hvoraf det fremgår, at selve vielsen fandt sted i Kastelskirken. – Louise Hages to yngste søskende, tvillingeparret Harald Johannes Hage og Thora Johanne Hage (f. 1828) blev begge den 14. april 1844 konfirmeret af pastor N.F.S. Grundtvig [...] i Vartov Hospitalskirke, jf. ministerialbogen for Helligaands Hospital 1834-51, bl. 30 og bl. 50.

Sidst opdateret 13.06.2018