Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 5.12.1842

[Schrøders, op. cit., note i den trykte tekst:]
Kongen af Würtemberg havde 1839, efter Thorvaldsens Opbrud fra Rom, besøgt hans Værksteder der og ved den Lejlighed blandt andet bestilt en Gentagelse af Gruppen Gratierne i Marmor. Da Thorvaldsen, efter paa ny at være kommen til Rom, atter kom til at sysle med »Gratierne«, fattede han den Beslutning at foretage nogle Forandringer. »Jeg kan ikke sove, Gratierne forstyrre min Nattero,« sagde han en Dag i Maj 1842 til H. P. Holst, der mødte ham paa Vejen til hans Værksted; det var Amors Pil, han vilde have med i Gruppen: den ene Søster skulde række den til den anden, for at hun kunde prøve dens Od med sin Finger. I Begyndelsen af Juli var Gruppen færdig i Ler. Den blev straks støbt i Gibs og Udførelsen i Marmor paabegyndt. Thorvaldsen vilde imidlertid ikke gøre den færdig, før han kom til København, og derhen sendtes da saavel Gibs-Modellen som Marmorblokken. Kisten med Modellen gled, ved Udskibningen paa Københavns Red, ud af Tougværket og styrtede fra en betydelig Højde ned i Barkassen. Da det blev meldt Thorvaldsen, som sad ene hjemme paa Charlottenborg, satte han sig til at græde, vilde ikke se nogen og var længe ikke til at trøste. Skaden var dog ikke større, end at han kunde oprette den ved nogen Tids Arbejde. J. M. Thieles Thorvaldsen i København, S. 180-3.

Sidst opdateret 29.09.2017