Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 17.1.1804

Thorvaldsens far modtog ganske rigtigt ved nogle lejligheder en økonomisk håndsrækning fra Abildgaard. Faderen skrev i sit brev af 20.10.1805: “Da din Moder var syg flyde Abelg: mig 2 Gange 5 rd som jeg har brugt til hendes Pleie.” Og: Abildgaard “…gav mig tilielp til din Moders Begravelse 10rd.”
Som Abildgaard lover i det følgende, viste han sig også senere generøs over for Gotskalk Thorvaldsen: Da denne blev indlemmet i Vartov modtog han 15 rigsdaler til sengetøj fra billedhuggerens gamle lærer, se atter brev af 20.10.1805.

Sidst opdateret 22.01.2018