Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 17.1.1804

Thorvaldsens sidst kendte brev til Abildgaard fra 20.3.1802 var næsten to år gammelt. Som det synes at fremgå af Abildgaards bemærkning om den manglende korrespondance, er det overvejende sandsynligt, at der ikke havde været brevkontakt mellem de to kunstnere fra 1802 og indtil tidspunktet for nærværende brev.
Skønt Thorvaldsen ikke var den flittigste brevskriver, synes det dog at have været Abildgaard, der skyldte sin elev et svar på brevet af 20.3.1802, selvom det ikke kan udelukkes, at breve fra begge kan været gået tabt i mellemtiden, jf. dog oversigten over korrespondancen mellem de to kunstnere i Abildgaards biografi.
I øvrigt er en brevfrekvens på to år ikke helt usædvanligt på de lange afstande i datidens Europa, jf. referenceartiklerne om Brevkultur og Postekspeditionstider.

Sidst opdateret 22.01.2018