Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 13.7.1797

Fritzsch hentyder til et rejsestipendium, som ville have givet ham mulighed for at rejse i tre år, som han skriver. Men han modtog sandsynligvis aldrig stipendiet og rejsen blev derfor aldrig til noget.
To år senere var han nemlig stadig i København. Den 20.5.1799 skriver Gotskalk Thorvaldsen til Thorvaldsen fra København, at Fritzsch “gaar i nu [endnu] og giør Blest af sin Reise og lige vitt komer han[,] nu heder det at der skal blive naaget af i Somer men det bliver vist det same.” Situationen var den samme i brev af 4.10.1801 fra Gotskalk Thorvaldsen: “Hr. Fritz er her”; og endnu 11.3.1803 skriver Jørgen West til Thorvaldsen fra København, at Fritzsch “har Haab om i denne Sommer at komme til at Reyse”. Han havde i foråret 1803 indgivet en ansøgning til Fonden ad usus publicos om understøttelse til rejsen. Fonden var først positivt indstillet, men siden blev ansøgningen af uvisse årsager henlagt. En fornyet ansøgning fra 5.5.1804 blev heller ikke imødekommet, jf. Rigsarkivet (ed.): Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed, bind 2, København 1902, p. 433.
Weilbachs kunstnerleksikon skriver fejlagtigt under rubrikken rejser, at “den planlagte udlandsrejse fandt måske sted 1803”.
Der er ingen efterretning om, at Fritzsch skulle have mødt Thorvaldsen i Rom.

Sidst opdateret 07.01.2013