Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 29.1.1810

Denne ed, aflagt af Thorvaldsen, kendes ikke længere. Men Herman Schubart bad i sit brev af 12.3.1810 billedhuggeren om at underskrive eden og returnere den til ham asap, så han kunne sende den videre til København. Da Schubart ikke nævner sagen i sit næstfølgende brev af 14.5.1810, må det tages som bevis på, at Thorvaldsen straks fik tilbagesendt eden i underskrevet stand.
Den må formodes at være gået tabt ved det andet Christiansborgs brand i 1884.

Sidst opdateret 30.08.2016