Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens Testamenter

Gavebrevet og Testamentet findes gengivet hos Thiele IV, S. 49-56, og i Thorvaldsens Museums Dokumentsamling 1935. Det originale Aktstykke er sammen med Tillægget af 25. Januar 1843 i 1938 velvilligst overgivet til Museet af Landsarkivet for Sjælland m. m.

Sidst opdateret 05.05.2018