Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens Testamenter

I »Kjøbenhavnsposten« for 18. Maj 1838 skrives herom saaledes:
»Det sidst udkomne Nummer af »Dansk Kunstblad« indeholder nu det saa meget omtalte Testament af Thorvaldsen, hvoraf for kort Tid siden en bekræftende Gjenpart er bleven tilsendt Hr. Conferentsraad Collin. Det er oprettet i Form af en ‘»Donatio mortis causa«, som har det tilfælles med et egentligt Testamente, at det først træder i Kraft ved Opretterens Død, men skiller sig fra samme deri, at det straks har retsforbindende Kraft, hvorimod et Testament kan forandres eller aldeles omstødes ved et senere Testament«.
Der er her Tale om et specielt romerretligt Begreb, som i Bentzons Arveret 1931, S. 87, karakteriseres som en uklar Retsdannelse. Testamentet benytter ogsaa Betegnelsen »Donations-Legat«.

Sidst opdateret 05.05.2018