Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Om tilblivelsen af to Thorvaldsenmedailler og deres symbolindhold

[Forfatterens note til teksten:]
Det følgende om den traditionelle fremstilling af baggrunden for det første frimærke bygger på: Frimærker, Folk og Filateli, under redaktion af Jørgen Juel Ranten, Gunner Lundegaard Nielsen, Helge Jensen, udg. af Thejls, Kbh. 1969, afsnittet side 21-25, samt: The Postage Stamps of Denmark 1851-1951 by J. Schmidt Andersen. Published by The General Directorate of the Royal Danish Post Office, Copenhagen 1951. Såvel de foregående afsnit om kroningsmedaillen som de følgende afsnit om det første frimærke svarer i indhold til Anders Monrad Møller, FIRE R.B.S. og derefter, i: I øverste højre hjørne – danske frimærker i 150 år, Post Danmark, København 2001, s. 23-43. Se endvidere P&Ts Historie 1850-1927, Poul Thestrup, Vogn og tog – prik og streg, Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, Kbh. 1992, s. 25 og 45-48.

Sidst opdateret 17.08.2016