Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Om tilblivelsen af to Thorvaldsenmedailler og deres symbolindhold

[Forfatterens note til teksten:]
Kongens dagbøger, 1840, side 54. Brevet af 23. januar 1840 til Thorvaldsen ligger i dennes arkiv, 1840.2. Høyens betænkning, som dog fremtræder anonymt ligger sammesteds – 1840.3 – under betegnelsen: Hr. Medailleur Krohns Forslag til Reversen af Tronbestigelses Medaillen.

Sidst opdateret 19.08.2016