Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Om tilblivelsen af to Thorvaldsenmedailler og deres symbolindhold

[Forfatterens note til teksten:]
KA 1.2.19, udateret concept med en del rettelser anbragt bagest i læg V for 1839. Nedenfor citeret efter renskriften, som gik gennem kongens hænder, se note 16.

Sidst opdateret 17.08.2016