Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Om tilblivelsen af to Thorvaldsenmedailler og deres symbolindhold

[Forfatterens note til teksten:]
Kongens dagbøger, 1839, side 23. Krohns følgeskrivelse i RA, Kunstakademiets Arkiv, herefter KA 1.2.19, læg V, om bilaget i samme, se nedenfor. Herefter KA, 1.1.25, Akademiets Dagbog, fol. 621.

Sidst opdateret 17.08.2016