Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Om tilblivelsen af to Thorvaldsenmedailler og deres symbolindhold

[Forfatterens note til teksten:]
Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 1-3 del, 1839-48, udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie ved Anders Monrad Møller, Kbh. 1995, her 1839, side 21. I det følgende blot Kongens dagbøger.

Sidst opdateret 19.08.2016