Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Natten og Dagen - og digterne. Poetisk rundskue om to tondi

[Forfatterens note i den trykte tekst:]
Fortegnelse over de i Bing og Grøndahls Porcellainsfabrik i Biscuit udførte Figurer & Basreliefs efter Thorvaldsen, fremstillet i Omrids med angivne Størrelser og vedføiede Priser. U.å. Jf. Bredo Grandjean: Biscuit efter Thorvaldsen, Thorvaldsens Museum 1978.

Sidst opdateret 27.05.2016