Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 24.4.1804

Dvs. ligesom omtalen af en “regning stor 100 kr.” Af det afsendte brev af 24.4.1804 og af fondens meddelelse af 6.3.1804 fremgår det, at der er tale om 240 rigsdaler i valutaenheden hamburger banco. At beløbet blev omregnet fra de 300 danske rigsdaler skyldtes, at man ønskede at skåne Thorvaldsen for et kurstab, jf. Ernst Schimmelmanns indstilling til kongen, gengivet i Rigsarkivet (ed.): Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens virksomhed, 2. bind, 1801-26, København 1902, p. 75: “[...] Directionen udbeder sig tilladelse til: at anvise ham denne Sum paa Bankcomptoiret i Altona i Hamburger Banco for at skaane ham for Tab ved Coursen.” Anmodningen blev approberet den 14.3.1804, ibid. For mere om udbetalingsformen, se den foregående kommentar.

Sidst opdateret 13.05.2015