Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 6.3.1804

Beløbet blev overført via en vekseltransaktion, se mere om veksler i Møntenheder.
For at undgå kurstab blev de 300 rigsdaler indbetalt i Altona og omregnet til valutaen Hamburger Banco, som skulle sikre Thorvaldsen mod kurstab, jf. Ernst Schimmelmanns indstilling til kongen, gengivet i Rigsarkivet (ed.): Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens virksomhed, 2. bind, 1801-26, København 1902, p. 75: “[...] Directionen udbeder sig tilladelse til: at anvise ham denne Sum paa Bankcomptoiret i Altona i Hamburger Banco for at skaane ham for Tab ved Coursen.” Anmodningen blev approberet den 14.3.1804, ibid.
Thorvaldsen hævede ikke pengene via en veksel til fordel for handelshuset Cutler & Heigelin i Napoli, som han ellers skrev, at han ville i brev til fonden af 24.4.1804. Han må i stedet have aftalt med Herman Schubart at udstede en veksel i hans favør, se mere om denne sag i ...den eeneste Pris jeg setter derpaa.

Sidst opdateret 25.10.2014