Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Juli 1817

[Molbechs note i teksten:]
Jeg behøver vel ei at giøre den velvillige Læser opmærksom paa, at disse Uddrag af et ikke til Trykken bestemt Brev ei maa bedømmes anderledes, end man bedømmer venskabelige Breve, hvori man hverken fuldstændigen udfører en Materie, eller omhyggelig vælger og glatter sine Udtryk. Indholdet vil, som jeg haaber, retfærdiggiøre mit Forsæt, at lade disse Blade her aftrykke: og Aanden, som besiæler dem, vil ikke dølge sig for Læseren.

Sidst opdateret 22.09.2015