Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 1841

At de nyere Billedhuggere, i den historiske Udvikling af deres Konst, sluttede sig umiddelbart til Antikerne, i det de ligesom forbigik Middelalderen, og at saaledes f. Ex. Thorvaldsens antike Arbeider kunne betragtes som en ligefrem Fortsættelse af Grækernes: kan ikke undre os, naar vi betænke, at det netop er et Særkiende for Middelalderen, at al Konst i denne Tidsalder blev standset i sin historiske Udvikling.

Sidst opdateret 07.09.2015