Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 11.3.1826

Thorvaldsen hjalp fra sin tidligste ungdom sin far med tegninger til udsmykningsfigurer til især skibe og skaffede derved faderen flere og bedre bestillinger, se Thiele I, p. 14-15, der bl.a. citerer skibsreder og værftsejer Lars Larsens ord: “Da blev den gamle først til noget!”. Jf. også Stampe, op. cit., p. 92 eller brev af 8.5.1797, hvor faderen skriver til sønnen: “…i dise Dage har Willerup taget en ny Galion fra mig ved sin sidvanlige Pral[.] han troer for det du er borte at han allene er den Eneste som er berettiget til at giøre Skibsarbeide so lenge jeg havde din Hielp med Galionerne taug den sklugel stille men nu haver han faaet sin storpralende Kievt i Gang.” I samme brev bad faderen desuden Thorvaldsen sende en tegning til en galionsfigur, hvad han faktisk gjorde, se brev af 23.3.1798.

Sidst opdateret 24.03.2015