Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 11.3.1826

Det er ikke helt gennemskueligt, hvad Estrup sigter til med denne anmærkning. Han erklærer, at alt, hvad han har nedskrevet, stammer uformidlet direkte fra Thorvaldsen selv, og det må sandsynligvis stå til troende. Når han også anfører, at han kunne have tilføjet mere, røber det umiddelbart kun historikerens naturlige trang til at supplere én kilde med andre.
Hans anmærkning kunne dog også rumme en antydning af, at nogle af Thorvaldsens udsagn skulle modereres noget som fx billedhuggerens ovennævnte overdrevne påstande om sine helt fraværende læse-, skrive- og sprogfærdigheder.
Estrup synes altså bevidst at have valgt en ukritisk mikrofonholder-position over for Thorvaldsen, vel ud fra naturlig respekt for berømtheden og ud fra ønsket om at lade primærkilden flyde “ucensureret” uden den kritiske historikers bedømmelse af sagerne.
Estrups bemærkning kan da opfattes som et diskret vink til opmærksomme læsere om, at biografien skal læses cum grano salis.
Til Estrups påstand om, at tekstens indhold stammer direkte fra hestens mund, skal det dog bemærkes, at manuskriptet først er nedskrevet otte år efter Estrups ophold i Rom og seks år efter hans hjemkomst til Danmark 1820. I løbet af de otte år kan biografien altså også have været udsat for Estrups erindringsforskydninger, selv om mange af de fremførte oplysninger er så detaljerede, at han må have bragt rigelige noter med sig hjem fra Rom.

Sidst opdateret 24.03.2015