Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 11.3.1826

Thorvaldsen modtog i brev af 6.3.1804 meddelelse om, at Fonden ad usus publicos havde skænket ham 300 – og ikke 400, som det hævdes her – rigsdaler.
Det nævnes ikke her, at gratifikationen sandsynligvis skulle opfattes som den danske konges/stats formelle accept af, at Thorvaldsen kunne forblive i Rom på trods af den forpligtelse, han som modtager af Kunstakademiets rejsestipendium havde til at vende hjem til Danmark. Se mere om dette emne i Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

Sidst opdateret 24.03.2015