Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 11.3.1826

Thorvaldsen må hentyde til en passage i Abildgaards brev af 21.7.1800, der lyder: “Overmaade kiært er det mig at erfare De arbeider og er flittig, her er De bleven beskyldt for det modsatte, hvortil en Stambog, som ieg icke erindrer hvem tilhørte har givet nogen anledning.” Der var med andre ord tale om en ganske mild irettesættelse.
Den omtalte “Åckerbladt” er identisk med den svenske diplomat og ansete orientalist Johan David Åkerblad. Han var i Rom bl.a. i 1798-99. Blandt hans papirer i Kungliga Biblioteket, Stockholm findes ikke en stambog, som nævnt i Abildgaards brev, men derimod en liste over kunstnere i Rom, hvor der om Thorvaldsen står følgende: “Thorwaldsen Danese fa niente”.
Det må formodes, at det er denne bemærkning, som har givet anledning til Abildgaards venlige “irettesættelse”.

Sidst opdateret 28.06.2015