Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 11.3.1826

Dette udsagn om Thorvaldsens ringe evner som skribent blev allerede tidligt i hans karriere stadfæstet som om, det var sandt. I brev af 30.9.1805 til C.F.F. Stanley skriver Herman Schubart eksempelvis om billedhuggeren, at “…han hellere modelerer to Grupper end skriver et Brev.”
At Thorvaldsen dog har kunnet skrive breve på egen hånd, er der ingen tvivl om og flere eksempler på i Arkivet. Han nævner endda nedenfor om sin indrapportering til Kunstakademiet i hans tidlige Rom-år, at “…den lød altid fordelagtig; han skrev den selv…”
Ikke desto mindre synes Thorvaldsen i nogen grad at have viderekolporteret en myte om sine ringe skriveevner. Om dette se artiklen om Thorvaldsens tale- og skriftsprog og evt. andre breve tilknyttet emneordet Thorvaldsens ringe skrivelyst.

Sidst opdateret 23.03.2015