Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 10.4.1804

Den 10. april 1804 var faktisk eén tirsdag, så dateringen synes korrekt. Imidlertid stemmer dateringen dårligt overens med Gierlews rejsebeskrivelse Breve over Italien og Sicilien, paa en Reise i Aarene 1803 og 1804, bd. 2, p. 152, hvori han angiver, at han 8.4.1810 er rejst fra Rom. Muligvis er afrejsen blevet forsinket eller også, hvilket synes mere sandsynligt, har Gierlew smykket sine erindringer med en ny kronologisk orden. Se desuden den generelle kommentar.

Sidst opdateret 20.12.2007