Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 8.1.1829

Thorvaldsens relief Minerva og Prometheus, A319. Den omtalte titanide er Prometheus.
Thiele 1831, p. 77 undlader at benytte verbet besøge i sin beskrivelse af relieffet, sådan som Thorvaldsen beder om det i det følgende. Thiele anvender dog både ordet Besøg, og at Prometheus indbød gudinden.
Thorvaldsens ændringsønske er meget bemærkelsesværdigt, skønt det ikke er klart, hvorfor han nærede en uvilje mod verbet besøge. Muligvis har han ønsket at fremhæve, at relieffet ikke gengav en handlingspræget genrescene som et besøg, men snarere et abstrakt, allegorisk tema: Menneskesjælens dannelse.

Sidst opdateret 13.11.2008