Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 8.1.1829

Kommentaren omhandler relieffet Musernes dans på Helikon. Thiele 1831, p. 59-60 fortæller, at der faktisk findes to marmorversioner, én ufuldendt fra 1807, antagelig A705, og én ændret version senere, påbegyndt 1816 og antagelig fuldført 1829, hvis nuværende opholdssted er ukendt, se evt. listen over Forsvundne værker.
Thorvaldsen har altså delvis ret i, at relieffet stod ufuldendt i værkstedet, men billedhuggeren har tilsyneladende glemt, eller ønsker ikke at omtale arbejdet på den omarbejdede version af relieffet.

Sidst opdateret 07.01.2013