Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens Testamenter

Rigsgreve Conrad Rantzau til Breitenburg i Holsten, den senere Gehejmestatsminister, Thorvaldsens Ven og Raadgiver.

Sidst opdateret 07.05.2018