Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 11.3.1803

Fritzsch talte om sin store udlandsrejse allerede i breve af 1.5.1797 og 13.7.1797, men rejsen blev antagelig aldrig til noget. Han havde i foråret 1803 indgivet en ansøgning til Fonden ad usus publicos om understøttelse til rejsen. Fonden var først positivt indstillet, men siden blev ansøgningen af uvisse årsager henlagt. En fornyet ansøgning fra 5.5.1804 blev heller ikke imødekommet, jf. Rigsarkivet (ed.): Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed, bind 2, København 1902, p. 433.
Weilbachs kunstnerleksikon skriver fejlagtigt, at “den planlagte udlandsrejse fandt måske sted 1803”.

Sidst opdateret 07.01.2013