Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 11.3.1803

Busten af Tyge Rothe, A225 var Thorvaldsens første marmorarbejde i Rom 1797, cf. brevudkast af ultimo 1797 fra Thorvaldsen til Abildgaard. Han hjemsendte busten i løbet af sommeren 1798, se referenceartiklen herom. Jørgen West nævner, at Thorvaldsen havde meddelt ham, at busten skulle opbevares af ham. Busten kom imidlertid i Abildgaards varetægt og stod i al fald indtil 1806 i hans privatbolig på Charlottenborg, se breve af 3.12.1799, 21.7.1800 og 14.8.1806 fra Abildgaard, men blev herefter uvist hvornår overdraget til Rothes søn A.B. Rothe, der gav den til Thorvaldsen et års tid efter hans hjemkomst i 1838, se C.F. Wilckens: Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, Kjøbenhavn 1874, p. 47.

Sidst opdateret 01.05.2015