Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 20.3.1802

At Thorvaldsen følte sig forpligtet over for Kunstakademiet var mere end en høflighedsformular. Formelt set var Akademiets udenlandske stipendiater den enevældige konges / fædrelandets undersåtter, og formålet med den udenlandske efteruddannelse var jo, at kunstnerne var forpligtede til at vende hjem i kongens tjeneste. Om dette problem, se referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

Sidst opdateret 27.01.2015