Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 1.11.1796

Det vides ikke, hvad Thorvaldsen har bedt sin far om – antagelig i de to ovennævnte, nu forsvundne breve.
Det synes dog at fremgå af sammenhængen, at bønnen har med penge at gøre. Thorvaldsen anmodede velsagtens sin far om at understøtte moderen, idet Gotskalk skriver: “…vil jeg af min yderste Formue for din Skyld effterleve…” Dette svarer meget godt til brev af 9.12.1797 fra Karen Thorvaldsen til sønnen, hvor hun fortæller om de gipsafstøbninger efter Thorvaldsens værker, som faderen opnåede en indkomst af, hvortil hun bemærker: “…ieg har kuns bekome lidet der af…”

Sidst opdateret 07.01.2013