Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 26.2.1825

Det omtalte bronze-A fra Pompeii, som Szymanowska altså erklærer, at hun en dag gerne vil give Thorvaldsen, har givet anledning til fortolkninger, der adskiller sig fra hendes egen angivelse af, hvad det skal betyde. Den danske kunsthistoriker Else Kai Sass (1912-1987) skriver, at Szymanowska sender Thorvaldsen “et Bronzebogstav A, som han kan opfatte dels som sit eget Forbogstav, dels som Symbol på Ord med Begyndelsesbogstavet A, der udtrykker hendes Følelser for ham”. (Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. 2, p. 124). Imidlertid skriver Szymanowska kun, at hun en dag gerne vil give Thorvaldsen bronzebogstavet; hun medsender det ikke og nævner det ikke som hans forbogstav, men lader det stå for venskab (amitié), beundring (admiration) og hengivenhed (attachement) – ikke kærlighed (amour), som Sass’ tekst kunne forlede én til at tro. Direkte på brevet har en anden læser, efter håndskriften at dømme J.M. Thiele, markeret passagen om A’et med rødt og skrevet Amour!! Amoureuse!, ligeledes med rødt, i margen. Der synes altså muligvis hos Sass og tydeligt hos Thiele at være tale om en læsning af brevet som et kærestebrev. Denne læsning kan være årsagen til det iøjnefaldende faktum, at Thiele har valgt slet ikke at omtale Szymanowska i sin biografi, på trods af at han har læst brevene, hvilket fremgår af hans registrering af dem i hans håndskrevne oversigt Thorvaldsens Archiv.

Sidst opdateret 19.11.2014