Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 24.10.1800

Det vides ikke med sikkerhed, hvilke andre arbejder Thorvaldsen hentyder til. Med den lidt luftige bemærkning har Thorvaldsen muligvis blot ville give Akademiet indtryk af, at han arbejdede flittigt, jf. hans selvironiske bemærkning om sine indberetninger til Akademiet i Estrups biografi: “Han glemte ikke hver sjette Maaned at hjemskikke den befalede Indberetning: den lød altid fordelagtig; han skrev den selv.”
Ifølge Thiele I, p. 158 & IV, p. 254 og Thiele 1831, p. 45 skulle Thorvaldsen dog på dette tidspunkt have været beskæftiget med en Pallas (Athene) og en Melpomene. Det er dog ikke helt sikkert, at disse værker stammer fra denne tid.
Mht. Pallas Athene baserer Thiele tilsyneladende sin viden på to kilder, hvoraf ingen af dem præcis tidsfæster værket: Frederike Brun skriver i ‘Noget om den danske Billedhugger i Rom: Albert Thorvaldsen’, in: Athene, Januar 1815, p. 12, at en Pallas Athene-figur fra hans tidlige år blev strengt kritiseret af Georg Zoëga. Samme historie gentages af Friedrich Gottlieb Welcker i Zoega’s Leben, vol. II, Stuttgart & Tübingen 1819, p. 405, antagelig på grundlag af Friederike Brun, men uden at Pallas-figuren omtales. Hvorfra dateringen af værket til lige netop 1800 stammer, er uvist, men Thiele må have regnet dette årstal for mest sandsynligt.
Thorvaldsen betvivlede i øvrigt, at Zoëga nogen sinde skulle have udtalt en sådan dom over hans Pallas, se punkt 15 i brev af i brev af 8.1.1829 fra Frederik Ferdinand Friis til Thiele.
Mht. Melpomene er vi på sikrere grund. Thiele 1831, p. 45 nævner, at Friederike Brun reddede en statueskitse af ca. 75 cms højde “fra Undergang”, og at denne skitse var i hendes eje. Desuden skulle en unavngiven dansk kunstner, der var i Rom 1803, erindret at have set Melpomene “udført i naturlig Størrelse, og at den senere er slaaet sammen”, jf. Thiele 1831, p. 156.
Thiele I, p. 158 noterer blot, at “…af en Melpomene bevarede Fru Frederikke Brun en Skizze…”, men ikke om denne skitse stadig findes, eller om statuen af samme figur blev ødelagt.
Om både Pallas og Melpomene, se referenceartiklen Forsvundne værker af Thorvaldsen.

Sidst opdateret 19.02.2015