Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 4.4.1800

Portræt af Napoleon 1. Efter hans sejrrige italienske felttog 1797-98 spredtes hans portræt i kobberstik over hele Italien. Der findes mange forskellige, flere af dem var gjort efter forlæg af den milanesiske maler Andrea Appiani. Se også den dansk-tyske kobberstikker J.F. Clemens’ (1748-1831) stik af Napoleon efter maleren Deleras portræt, som dateres til ca. 1797-1800, se Leo Swane: J.F. Clemens, København 1929, p. 229-230, fortegnelsen nr. 283. Maleren Johan Herman Cabott skal have bragt tegningen hjem fra udlandet til Clemens.
Gotskalk Thorvaldsen kunne have set, at der lå en tilsvarende forretning i et Napoleon-portræt.

Sidst opdateret 03.09.2007