Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 17.1.-14.2.1797

En speronaro er en kystbåd.
Thorvaldsen havde allerede aftalt med bådens kaptajn, at han kunne sejle med til Palermo. I Peder Pavels’ dagbog lyder det den 29.12.1796: “I Eftermiddag kom der Eftterretning at der nu i Morgen er Leylighed for Thorvaldsen til Palermo med en Speronare” (se den engelske gengivelse i Sørensen & Schirò, op. cit., p. 55). Men først den 11.1.1797 kunne han anbringe sin bagage i speronaroen, så han var klar til afrejse, hvis vejret pludselig artede sig, se Sørensen & Schirò, op. cit., p. 60-61, hvor det i øvrigt nævnes, at Thorvaldsen et øjeblik overvejede at tage en anden speronaro direkte til Napoli, men denne plan blev dog forkastet igen.
Om speronaroer, se Andreas Christian Gierlew: Breve over Italien og Sicilien paa en Rejse i Aarene 1803 og 1804, vol. 2, Kjøbenhavn 1807, p. 234.

Sidst opdateret 17.03.2015