Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 20.5.1799

Den danske blomstermaler C.D. Fritzsch.
Fritzsch kom antagelig aldrig afsted på den rejse, der nævnes i det følgende. I brev af 4.10.1801 fortæller Gotskalk Thorvaldsen fra København nemlig, at “Hr. Fritz er her”, og endnu 11.3.1803 skriver Jørgen West til Thorvaldsen fra København, at Fritzsch “har Haab om i denne Sommer at komme til at Reyse”. Han havde i foråret 1803 indgivet en ansøgning til Fonden ad usus publicos om understøttelse til rejsen. Fonden var først positivt indstillet, men siden blev ansøgningen af uvisse årsager henlagt. En fornyet ansøgning fra 5.5.1804 blev heller ikke imødekommet, jf. Rigsarkivet (ed.): Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed, bind 2, København 1902, p. 433.
Weilbachs kunstnerleksikon skriver fejlagtigt, at “den planlagte udlandsrejse fandt måske sted 1803”.
Der findes ingen efterretning om, at Fritzsch skulle have mødt Thorvaldsen i Rom. De to ungdomsvenner mødtes dog igen i København under Thorvaldsens besøg i 1819-20 og efter Thorvaldsens hjemkomst i 1838.

Sidst opdateret 07.01.2013