Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 14.8.1797

Ved freden i Tolentino 19.2.1797 havde paven måtte forpligte sig til at udlevere hundreder af de bedst kendte kunstværker i Vatikanets samlinger til franskmændene. Da Thorvaldsen kom til Rom i marts 1797 var en del af de antikke statuer allerede indpakkede, men han havde i sidste øjeblik lejlighed til at se andre udvalgte, endnu ikke indpakkede værker (jf. i øvrigt Thorvaldsens brevudkast af ultimo 1797 til Abildgaard).
Franskmændene havde allerede påbegyndt udvælgelse af de kunstværker, der skulle bortføres, i november 1796, se Wilhelm von Uhdens rapport af 12.11.1796 in: Der neue Teutsche Merkur, 1797, 1. Bd., p. 55-57. Af Uhdens rapport af 12.5.1797 fremgår det, at størstedelen af værkerne var sendt af sted på dette tidspunkt, se Der neue Teutsche Merkur, 1797, 2. Bd., p. 274-275.

Sidst opdateret 07.01.2013