23.5.1823

Afsender

Gerhard Stub

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet, muligvis med voks.
Poststemplet: ”[XX] MAGGIO”, “LIVORNO” og [XX] MAGGI[O]”.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Sig.r Cavaliere Thorvaldsen / Roma
Tilskrift: S.T. / H.r Etatsraad og Ridder Thorvaldsen / Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Gerhard Stub meddeler Thorvaldsen, at han har modtaget en kasse med et maleri af Trondheim fra Hans Henrik Gunnerus. Da han ikke er i besiddelse af det relief (Caritas, jf. A598), Gunnerus har efterspurgt, beder han Thorvaldsen melde tilbage og afklare denne misforståelse.

Dokument

Hr. Kammerassessor J.H. GunnerusI har tilsendt os en Kasse hvori et Malerie af Trondhjem bestemt for Dem hvilket De vil behage at tilmelde os hvad vi dermed har at gjøre?
Ligeledes taler han om et BasreliefII som skulde være os tilsendt, hvilket De ogsaa ved samme Leilighed vil have Godheden at underrette os om.
Vi have den Ære at tegne

Livorno den 23 May 1823. Ærbødigst
Stub & Co

Generel kommentar

Brevet kan ses i sammenhæng med en brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833.
For nærmere gennemgang af forløbet, se referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus.

Arkivplacering

m8 1823, nr. 42

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A598 Caritas, 1810, inv.nr. A598

Kommentarer

  1. Den norske kasserer Hans Henrik Gunnerus.

  2. Omtalte marmor basrelief er relieffet _Caritas, jf. A598, som Thorvaldsen i brev af 24.5.1822 forærer til Hans Henrik Gunnerus. Se referenceartikel omhandlende Thorvaldsens donation til Gunnerus.

Sidst opdateret 07.01.2013