15.4.1823

Afsender

Giovanni Raimondo Torlonia

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Torlonia har modtaget flere breve fra Thomas Hope. Hope er utålmodig efter at få tilsendt statuen af Jason med det gyldne skind, A822, som han har bestilt 20 år tidligere, og han føler sig holdt for nar, efter Thorvaldsens gentagne brudte løfter om at færdiggøre statuen. Torlonia beder indtrængende Thorvaldsen om at opgive en tidsfrist, der kan overholdes, så han kan svare Hope med næste post.

Dokument

Mr le Chevalier

J’ai reçu en dernier des lettres de Mr Ths HopeI avec des reproches n’ayant plus eu de mes nouvelles Sur le JasonII d’apres ce que je lui avois ecrit pour l’expeditionIII comme Si je l’eus amusé[,] en effet je trouve qu’il a raison cependant je ne lui ai dit que ce que vous m’aves assuré depuis bien du tems et plusieurs fois que je vous en ai fait la demandeIV[.]
Veuilles de grace Mr le Chevr me dire un positif a l’egard de cette Statue pour que je puisse par le prochain courier lui en faire part et ne plus me compromettreV[.]
Agrees l’Assurance de mes Sentiments tres distingués

Torlonia

Rome le 15. Avril 1823.—

Generel kommentar

Brevet er med undtagelse af den afsluttende datering skrevet uden et eneste komma eller punktum. I den gengivne tekst ovenfor er derfor i kantede parenteser indsat et minimum af interpunktion for forståelighedens skyld.

Arkivplacering

m8 1823, nr. 35

Thiele

Omtalt Thiele III, p. 177.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A822 Jason med det gyldne skind, 1803, inv.nr. A822

Kommentarer

 1. Bankieren og kunstsamleren Thomas Hope havde tilbage i 1803 bestilt Jason med det gyldne skind, A822, i marmor efter Thorvaldsens gennembrudsværk, A52. Se evt. hertil afskrift af kontrakten fra marts 1803. Først i vinteren 1828-1829 modtog Hope statuen, jf. Hopes takkebrev af 3.8.1829.
  Hope havde 6.4.1819 overdraget sagen om Jason til Torlonia, fordi hans egne bestræbelser på at få statuen udleveret ikke havde båret frugt.
  For mere om bestillingens lange historie se referenceartiklen om Jason og Hopes bestilling.

 2. Dvs. statuen af Jason med det gyldne skind, A822, som Hope 20 år tidligere havde bestilt og trods gentage rykkere endnu ikke havde modtaget, jf. den foregående kommentar.

 3. Det vides ikke præcist, hvilket brev Torlonia her henviser til. Det kunne være det brev, han havde skrevet til Hope, formentlig omkring maj 1821, for at oplyse ham om sin aftale med Thorvaldsen: statuen ville stå færdig ved sommerens afslutning, og herefter ville den blive afsendt. Den 21.8.1821 måtte Thorvaldsen dog bede om endnu en måneds udsættelse, og også dette må Torlonia have meddelt Hope. Hvor mange (brudte) aftaler, der har været tale om, fra august 1821 til nærværende brev blev skrevet, vides ikke med sikkerhed. Se referenceartiklen om sagen for et større sammendrag.

 4. Sagen var 6.4.1819 overdraget Torlonia, fordi Hopes egne bestræbelser på at få statuen udleveret ikke havde båret frugt. Siden havde Torlonia jævnligt rykket for statuens færdiggørelse.
  For mere om bestillingens lange historie se referenceartiklen om Jason og Hopes bestilling.

 5. Der kendes ikke noget svar fra Thorvaldsens side på dette rykkerbrev. Først året efter viser Thorvaldsens værkstedsregnskaber, at der igen blev arbejdet på statuen: 26.6.1824 modtog Amadeo løn for en dags arbejde på Jason; 3.7-16.10.1824 modtog samme løbende for 90 dages arbejde; 30.10-4.12.1824 modtog Domenico Fusero løn for 28 dages arbejde, jf. Thorvaldsens værkstedsregnskaber, nr. 45, 1823-1828, p. 11. Thorvaldsens Museums Arkiv. Torlonia har dermed med sikkerhed endnu en gang følt sin bankier-ære kompromitteret. Hvad Thorvaldsens opfattelse af sagen angår, mente han sig tydeligt hævet over profane rykkerskrivelser, se hertil hans svar til Torlonia af 21.8.1821.

Sidst opdateret 10.05.2011