20.8.1821

Afsender

Giovanni Raimondo Torlonia

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Det oprindelige laksegl mangler og har efterladt et hul i papiret.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Mons.r le Chevalier A. de Thorwaldsen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Torlonia regner med, at Jason med det gyldne skind, A822, er klar til afsendelse, da Thorvaldsen har lovet ham at have statuen færdig. Han har i foråret skrevet til bestilleren, Thomas Hope, og meldt ham tidspunktet for den forventede afslutning. Torlonia stoler nu på, at Thorvaldsen holder sit ord, og forventer et svar fra ham.

Dokument

Monsieur le Chevalier

Nous voilà, Monsieur, à la fin de l’été, selon vos promessesI je dois croire que la Statue du Jason, appartenant à Monsr. HopeII, soit finie, et pret a partir.

D’apres çe que Vous me fites ecrire a ce MonsieurIII, au commencement de la Saison, vous devez bien sentir combien je me trouve [co]mpromis a v/IV egard.

Veuillez donc m’honnorer d’une reponceV, que je ne doute pas qui sera telle, que je me dois expecter, d’après la parole que Vous, Monsieur, me donnatesVI, afinque je puisse donner les ordres necessaires pour en faire suivre l’expeditionVII.

Je vous reitere, Monsieur le Chevalier, les sentiments de mon estime, et je vous prie de me croire

Monsieur Torlonia.

Rome 20. Août 1821—

Generel kommentar

Brevet er ganske medtaget af skidt og fugt, og det afrevne laksegl har forårsaget et mindre teksttab i brevteksten. De manglende bogstaver er angivet i kantede parenteser ovenfor.

Arkivplacering

m7 1821, nr. 60

Thiele

Gengivet Thiele III, p. 108-109.

Emneord

Personer

Værker

A822 Jason med det gyldne skind, 1803, inv.nr. A822

Kommentarer

 1. Se hertil brevet fra Torlonia af maj 1821, hvoraf det fremgår, at Thorvaldsen har lovet ved sommerens afslutning at have færdiggjort statuen af Jason med det gyldne skind, A822. Se i øvrigt kommentaren til “la Statue du Jason, appartenant à Mons.r Hope”, der forklarer mere om bestillingen.

 2. Bankieren og kunstsamleren Thomas Hope havde tilbage i 1803 bestilt Jason med det gyldne skind, A822, i marmor efter Thorvaldsens gennembrudsværk, A52. Se evt. hertil afskrift af kontrakten fra marts 1803. Først i vinteren 1828-1829 modtog Hope statuen, jf. Hopes takkebrev af 3.8.1829.
  Hope havde 6.4.1819 overdraget sagen om Jason til Torlonia, fordi hans egne bestræbelser på at få statuen udleveret ikke havde båret frugt.
  For mere om bestillingens lange historie se referenceartiklen om Jason og Hopes bestilling.

 3. Torlonia må her henvise til et brev, han havde skrevet til Thomas Hope i forsommeren 1821, for at fortælle, at Thorvaldsen (endnu en gang) ønskede udsættelse; denne gang til sommerens afslutning. Brevet kendes ikke i dag.
  Situationen blev stadig mere og mere penibel for de implicerede, da Thorvaldsen gentagne gange havde lovet statuen færdig. I 1821 var det 18 år siden Hope havde bestilt statuen.

 4. Dvs. en forkortelse for “votre”, Deres.

 5. Thorvaldsen svarede allerede dagen efter i høflige men tydeligt irriterede toner. Han havde bestemt tænkt sig at overholde aftalen, og om yderligere een måned ville statuen være klar til afsendelse; læs evt. brevet her.

 6. Der kendes ikke noget dokument af Thorvaldsens hånd, der angiver en præcis dato for den lovede færdiggørelse af statuen hverken til maj eller ved sommerens afslutning. Men at dømme efter Torlonias brev af maj 1821 og Thorvaldsens svar til Torlonia af 21.8.1821 er en aftale tydeligvis blevet indgået, og formentligt har skæringsdatoen været 31. august. Ifølge ordlyden i begge breve lader aftalen til at have været mundtlig.

 7. Det blev ikke til nogen forsendelse i denne omgang; først i sensommeren 1828 blev statuen afsendt. Se evt. hertil Thorvaldsens følgebrev og Hopes takkebrev af 3.8.1829.

Sidst opdateret 11.02.2013