25.5.1819

Afsender

Spiridion Naranzi

Afsendersted

Venedig

Afsenderinfo

Poststemplet: Venezia, REGNO LOMBARDO VENETO samt 31 MAG[GIO]

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Chiarissimo / Sigr: Cavr: Alberto Thorwalson / Professore di Scultura / in Roma.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Naranzi rykker Thorvaldsen for svar i sagen om monumentet over Thomas Maitland, jf. A258 og A600. Han har hørt, at busten af Thomas Maitland, jf. A258, er blevet vel afstøbt i bronze og beder om en ærlig melding om det forsinkede værks status, da han presses af bestillerne. Han står til rådighed mht. udbetalinger til dækning af Thorvaldsens udgifter.

Dokument

Venezia li 25. Maggio 1819.

Al Chiarissimo Sg:r Proffessore Alberto Thorvalson

Scorono ormaj mesi 14 dacchè Lei Signore ricevette il CalcoI del S:r Gnl:e MaitlandII che le hò spedito, senza ch’io sapia in qual stato si trovi il lavoro raccomandatole che avrebbe dovuto essere terminato alla fine delli 10 mesiIII.
Le hò scritto altra volta sopra codesto particolare, senza che mi sieno arrivate le di Lei risposte. I Sig:ri ComittentiIV mi pressano di nuovo e mi raccomandano la spedizione solecita del Busto in bronzo di quel Generale giacchè andavamo a compromettersi col sub:o per un simile inaspetato ritardo. Dai fogli pubbliciV pareva che avesse avuto effetto la fusione in Roma di codesto BustoVI, e che sia anco bene riuscito. Abbia dunque la compiacenza d’istriuirmiVII Chiarissimo Sg:r Proffessore a posta cor:te dello stato vero e reale di codesto lavoro, onde io posso rasserenare le giusta inquietudini di quei Signori. Le saranno rimessiVIII a piacere i fondi per il saldo, e pareggio del N[ost]ro: Contratto del pari che per ogni altra spesa che fosse stata da Lei incontrattaIX.
Io atteso pertanto delle di Lei solecite risposte mi creda e consideri sempre.

Ulmo Ob Ser:re

Il Cav:r Sp. Naranzi

Generel kommentar

Brevet er en rykkerskrivelse. Naranzi havde ikke fået svar fra Thorvaldsen, siden han afsendte sine breve af hhv. 27.4.1818 og 20.6.1818. Heller ikke på dette rykkerbrev kendes der noget svar.


Thorvaldsen udførte modellerne til et monument over den britiske generalguvernør Thomas Maitland i 1818. Dette brev er en del af korrespondancen vedr. monumentet, se evt. hele korrespondancen her.
Monumentet bestod af en portrætbuste i bronze af Maitland, jf. A258, og bronzerelieffet Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600, opsat på en høj marmorsokkel. Monumentet blev opstillet på øen Zante i 1820. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen om sagen.

Arkivplacering

m6 1819, nr. 32

Thiele

Bestillingen omtalt Thiele II, p. 318-319, samt p. 382-384.

Andre referencer

Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 418.

Emneord

Personer

Værker

A258 Thomas Maitland, 1818, inv.nr. A258
A600 Minerva, sandheden og løgnen, 1818, inv.nr. A600
G342 Thomas Maitland, før 1817, inv.nr. G342

Kommentarer

 1. Dvs. en afstøbning efter en vellignende buste af Thomas Maitland. Formentlig var busten udformet af Paolo Prossalendi, jf. Sass, op. cit. p. 415. Afstøbningen findes stadig på Thorvaldsens Museum, G342, og blev sendt til Thorvaldsen omkring 16.1.1818, jf. brev af denne dato.

 2. Dvs. den britiske generalguvernør Thomas Maitland.
  Thorvaldsen udførte modellerne til et monument over Maitland 1818. Monumentet bestod af en portrætbuste, jf. A258, og et relief, jf. A600, opsat på en høj sokkel. Monumentet blev opsat på øen Zante i 1820. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen om sagen.

 3. Tidsfristen på ti måneder må være blevet aftalt i en i dag ukendt kontrakt fra omkring marts 1818, da den oprindelige beskrivelse af bestillingen ikke indeholder en tidshorisont, jf. brev af 3.5.1817. Af Pietro Teneranis brev af 16.1.1820, fremgår det, at forsinkelsen formentlig primært skyldtes “kø” hos bronzestøberne Jollage & Hopfgarten. Thorvaldsen var formentlig færdig med begge modeller, A258 og A600, efteråret 1818.

 4. Det vides ikke, hvem disse bestillere egentlig var, men de repræsenteredes tydeligvis af den jonisk deputerede embedsmand Dionisio Bulzo. Naranzi stod for den praktiske og økonomiske del af sagen. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen om monumentet over Thomas Maitland, jf. A600 og A258..

 5. Sådanne omtaler kendes p.t. ikke.

 6. Busten af Thomas Maitland, jf. A258, blev støbt i bronze hos bronzestøberne Jollage & Hopfgarten i Rom. Det samme gjaldt for relieffet _Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600. Hovedet af busten var støbt før Thorvaldsens rejse til Danmark, som han påbegyndte 14.7.1819, mens resten af busten og relieffet blev støbt kort før 2.10.1819. Se hertil P.O. Brøndsteds brev af 2.10.1819, der beskriver støbningen.

 7. Et sådant svar fra Thorvaldsen kendes p.t. ikke.

 8. Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange penge, Thorvaldsen i alt fik udbetalt for monumentet over Thomas Maitland. Det vides dog med sikkerhed, at han har fået udbetalt 250 zecchiner i 1818, jf. brev af 3.2.1818 (dvs. ca. 725 scudi, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder). Af Thorvaldsens værkstedsregnskab af august 1819 – marts 1820 fremgår det desuden, at billedhuggeren fik udbetalt 850 scudi, heraf blev de 450 scudi udbetalt til bronzestøberne, jf. regnskabet af marts 1820 – december 1821.

 9. Af Thorvaldsens assistent Pietro Teneranis brev til Thorvaldsen af 16.1.1820 fremgår det imidlertid, at det ikke var helt så let, at få udbetalingerne igennem. Tenerani havde skrevet til Naranzi umiddelbart efter den sidste støbning (dvs. kort før 2.10.1819, jf. P.O. Brøndsteds brev af 2.10.1819), men medio januar 1820 havde han endnu ingen penge modtaget.

Sidst opdateret 21.08.2014