Antagelig 23. eller 28.5.1818

Afsender

Karl Pfyffer von Altishofen

Afsendersted

Luzern

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Beskrivelsen er formentlig sendt af Pfyffer von Altishofen til Rüttimann 23. eller 28.5.1818, jf. Rüttimanns svar af 13.6.1818. Af brevet fremgår det, at denne angivelse af mål og en medfølgende tegning, D1515, som tiltænkt er blevet afleveret til Thorvaldsen. Thorvaldsen udbad sig gengivelsen af området, hvor monumentet over faldne schweizergardister skulle opføres, jf. Døende løve (Schweizerløven), afstøbning A119. Dette ønske blev overgivet Pfyffer von Altishofen i Rüttimanns brev af 16.5.1818, og dokumentet må derfor stamme fra den mellemliggende periode.

Resumé

Beskrivelse af den klippeside i Luzern, hvor monumentet over faldne schweizergardister, jf. Døende løve (Schweizerløven), A119, skulle placeres. Beskrivelsen refererer til en medfølgende tegning, Parken ved Luzern, placeringsangivelse for Schweizerløven, D1515.

Dokument

Die Höhe des FelsensI beträgt vom WaßerspiegelII an 85 SchuIII: Die Breite vom Waßerfall bis ans End, 210IV Schu. Das MonumentV kommt ohngefähr bey AVI zu stehen. B & C sind FelsenlagerVII welche glatt, hart und ganz sind. Das Lager B hat 29VIII, das Lager C 33IX französische Schu Breite. Bey der Linie DDD hat der Felsen einen Vorsprung von X Schu. Vom Waßerspiegel betrift die Höhe bis zu D 17XI Schu. Der Buchstaben E bedeutet der Gesichtspunkt, von welchem aus das Monument am besten gesehen wird, und beträgt bis an den Felsen 75XII Schu.

Generel kommentar

Dokumentet er en beskrivelse af den klippevæg i Luzern, hvor monumentet med Døende løve (Schweizerløven), jf. afstøbning A119, skulle placeres. Bogstaverne på bilaget refererer til en tegning af klippevæggen og dens omgivelser, som stadig findes i Thorvaldsens samling, Parken ved Luzern, placeringsangivelse for Schweizerløven, D1515.


Parken ved Luzern

Arkivplacering

m5 1818, nr. 56

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Værker

A119 Døende løve (Schweizerløven), 1819, inv.nr. A119
D1515 Parken ved Luzern, placeringsangivelse for Schweizerløven, 1818, inv.nr. D1515

Kommentarer

 1. Dvs. den klippevæg over et gammelt stenbrud ved Luzern, hvor et monument af Thorvalsen skulle udføres. Monumentet skulle hædre de schweizergardister, der kæmpede for den franske konge Louis 16. (1754-1793) under den franske revolution.
  Se referencerartiklen om bestillingen for mere herom.

 2. Der var i det gamle stenbrud dannet en sø. Det er søens vandspejl, der her refereres til. Se evt. den tilhørende tegning, Parken ved Luzern, placeringsangivelse for Schweizerløven, D1515.

 3. 1 fransk fod, som der regnes med her, jf. nedenfor, (pied du roi) svarer til 0.32484 m. Klippen var altså 27,2 m. høj.

 4. Dvs. 68,2 m., jf. angivelsen i franske fod og omtalen af denne måleenhed i den foregående kommentar.

 5. Thorvaldsens monument over faldne schweizergardister jf. Døende løve (Schweizerløven), afstøbning A119. Se den generelle kommentar og referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 6. I dette tilfælde og i de følgende omtaler af litra (dvs. bogstavsnummerering), henviser disse til den medfølgende tegning, Parken ved Luzern, placeringsangivelse for Schweizerløven, D1515. Se desuden den generelle kommentar.

 7. Klippesidens stenmæssige egenskaber beskrives, fordi monumentet skulle placeres i en udhugget niche i klippevæggen, og indskrifterne var tænkt hugget direkte i klippen. Det var derfor vigtigt at vide, hvor sandstensklippen var mest fast og stabil for at få det bedste resultat. Siden blev det besluttet at lade hele figuren udhugge direkte i klippen.
  Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 8. Dvs. 9,28 m., jf. angivelsen i franske fod og omtalen af denne måleenhed i tidligere kommentar.

 9. Dvs. 10,56 m., jf. angivelsen i franske fod og omtalen af denne måleenhed i tidligere kommentar.

 10. Dvs. 0,48 m., jf. angivelsen i franske fod og omtalen af denne måleenhed i tidligere kommentar.

 11. Dvs. 5,44 m., jf. angivelsen i franske fod og omtalen af denne måleenhed i tidligere kommentar.

 12. Dvs. 24 m., jf. angivelsen i franske fod og omtalen af denne måleenhed i tidligere kommentar.

Sidst opdateret 02.09.2013