31.5.1816

Afsender

Edward Pellew

Afsendersted

Uvist.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Pellew anmoder om, at hans portrætbuste i marmor, jf. Edward Pellew, A260, straks sendes til Civitavecchia, hvorfra der er mulighed at få den til England.

Dokument

Lord ExmouthI begs M.r TorveohsonII will pack up his BustIII for Lady WilliamIV (if ready) immediately he receives this Letter and send it down to Cevitta VecchiaV to the care of M.r DennisVI the English Consul for conveyance to England. – The Abundance Storeship will remain some time at Cevitta Vecchia to receive some Statuary and some other things for the Prince RegentVII by which Conveyance the Bust may be sent to England.

31 May 1816

Generel kommentar

Formentlig er brevskriveren Edward Pellew, der var admiral og Viscount af Exmouth. Der kan dog lige så vel være tale om en mellemmand, jf. også Sass, op. cit.


Den omtalte marmorbuste af Edward Pellew, jf. originalmodel A260, findes i to marmorudgaver på Canonteign, Devon. Den ene er meget veludført og signeret med Thorvaldsens monogram på bagsiden (se evt. eksempel på Thorvaldsens monogram i oversigten over Thorvaldsens værker). Det andet marmoreksemplar er usigneret og lidt ringere udført, jf. Sass, op. cit. p. 216-217.

Arkivplacering

m4 1816, nr. 18

Thiele

Thiele II, p. 298, anfører, at busten blev bestilt i sommeren 1816. Enten er der tale om en fejl, eller også gælder det den anden udgave af busten, jf. den generelle kommentar.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A260 Edward Pellew, 1814, inv.nr. A260

Kommentarer

  1. Dvs. den formentlige brevskriver Edward Pellew, der var admiral og Viscount af Exmouth. Der er dog muligvis tale om en mellemmand, jf. også Sass, op. cit.

  2. Dvs. Thorvaldsen. For andre kreative stavemåder af billedhuggerens navn se evt. liste i referenceartiklen Alberto eller Bertel.

  3. Dvs. portrætbusten i marmor af Edward Pellew, admiral og Viscount af Exmouth, jf. originalmodel A260. Der findes to marmorudgaver af busten på Canonteign, Devon. Den ene er meget veludført og signeret med Thorvaldsens monogram på bagsiden (se evt. eksempel på Thorvaldsens monogram i oversigten over Thorvaldsens værker). Det andet marmoreksemplar er usigneret og lidt ringere udført, jf. Sass, op. cit. p. 216-217.

  4. Dvs. formentlig Mary Bentinck, William Bentincks hustru. Se hertil også dennes brev af 22.4.1816, der ligeledes omtaler busten af Edward Pellew.

  5. Dvs. havnebyen Civitavecchia lidt nord for Rom.

  6. Denne britiske konsul er p.t. ikke identificeret.

  7. Dvs. den senere britiske konge Georg 4. (1762–1830), der dog allerede fra 1811 regerede som prinsregent pga. faderen Georg 3.’s (1738–1820) mentale sygdom.

Sidst opdateret 19.08.2014