5.1.1819

Afsender

Mary Stewart Mackenzie

Afsendersted

Brahan Castle

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Il Cavaliere Thorvaldsen / Roma.
Brevet er poststemplet “CHAMBERY”, “ANGLETERRE”, “2FEBRAIO” samt med et rundt poststempel med et kryds dannet af “F19” og “264”. Desuden to udtværede stempler, hvor blot teksten “JAN 11” anes.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

5th. Janu
1819

Sir,

Understanding from my Sisters that you have some intentions of visiting Britain in the Spring I cannot help expressing to you how much pleasure it will afford M. Stewart Mackenzie & Myself if in making your arrangements for the time you spend in Britain you will include in them a journey to Brahan Castle. I assure you besides the pleasure of seeing my Sister it will afford us no small satisfaction to become acquaiented with a person whose high character must ensure respect from all, & whose congeniality of mind with a person so dear to us promises to make the happiness of her life, & by rendering time a part of our family makes it matter of affectionate interest to all of us to become acquainted with. I imagine too that the Seat of Francess ancestors & the habitation of her earlier years cannot be a spot devoid to you of deep interest.
Perhaps this letter may be the first mention you may have heard of my name I therefore must be allowed to explain to you that I am the eldest Sister of your beloved & one who from her cradle was much loved by her, M. Stewart Mackenzie is my husband & we have one little boy his infancy & important business on our own estate makes it unpossible for us to leave it for a long time to come, I therefore look forward to your kindly promising to visit us where

You willI be most
cordially welcomed as

My sole chance of making your acquaintance. I shall not say any thing to you of long salutation as all expressions must fall so short of the sense both you and I entertain of the value of the prize you have obtained. If you render her as happy as she desires you must be yourself the happiest of mankind. Wishing you many & happy years I remaine dear Sir

Your most sincere

Mary Stewart Mackenzie

Oversættelse af dokument

Da min Søster har ladet mig forstaa, at De har Planer om at besøge England i dette Foraar, kan jeg ikke undlade overfor Dem at udtale, hvormeget det vilde glæde Mr. Stewart Mackenzie og
mig, hvis De, naar De lægger Planer for den Tid, De agter at tilbringe i England, i disse vil indbefatte et Besøg paa Brahan Castle. Jeg forsikrer Dem, at det, bortset fra den Fornøjelse at se min Søster, vil være os en ikke ringe Tilfredsstillelse at blive bekendt med en Mand, hvis ædle Karakter maa sikre ham alles Agtelse, og hvis Aandsbeslægtethed med en Person, der er os saa kær, varsler at blive hendes Livs Lykke, og hvorved han bliver Medlem af vor Familie, hvilket gør det til en Hjertesag for os at lære Dem at kende. Jeg kunde ogsaa tænke mig, at Frances’ Forfædres Stamsæde og det Sted hun har levet sine tidligste Aar, maa være en Plet, der ikke kan undgaa at paakalde Deres dybe Interesse.
Maaske turde det være første Gang, De gennem dette Brev hører om mit Navn. Jeg maa derfor have Lov at forklare Dem, at jeg er Deres Forlovedes (beloved) ældste Søster, som har elsket hende højt fra hun laa i Vuggen. Mr. Stewart Mackenzie er min Husbond, og vi har en lille Dreng, hvis spæde Alder i Forbindelse med Faderens vigtige Forretninger paa vort Gods gør det umuligt for os at forlade det langt ud i Fremtiden. Jeg imødeser derfor Deres venlige Løfte om at besøge os, hvor De vil blive hjertelig modtaget, som den eneste Mulighed for mig til at gøre Deres Bekendtskab. Jeg skal ikke tolke Dem mine Lykønskninger, der kommer til kort overfor Følelsen; baade De og jeg er forvisset om Værdien af den Pris, De nu har vundet. Hvis De gør hende saa lykkelig som hun ønsker, maa De selv være den lykkeligste Dødelige. ønskende Dem mange og lykkelige Aar forbliver jeg, o. s. v.
Mary Stewart Mackenzie.

Arkivplacering

m35 V, nr. 20

Kommentarer

  1. Dette afsnit er indrykket for at gøre plads til brevets forsegling, så teksten ikke gik tabt ved åbningen af brevet.

Sidst opdateret 06.02.2013